Λήψη
21 Nova Casino
Πάνω από 350 Παιχνίδια
για άμεση λήψη Λήψη Τώρα

ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΣΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ

Δείτε τις ακόλουθες εικόνες που δείχνουν το τραπέζι Craps όπως ακριβώς φαίνεται στο λογισμικό μας.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ CRAPS

Ζαριές & Πιθανότητες

Το Craps παίζεται με δύο ζάρια και κάθε ζάρι έχει 6 πλευρές. Συνολικά υπάρχουν 36 πιθανοί συνδυασμοί συνολικού αθροίσματος από 2 έως 12.

Στον ακόλουθο Πίνακα Ζαριών παρουσιάζονται όλοι οι συνδυασμοί:

Όπως μπορείτε να δείτε στον πίνακα:

Μόνο 1 συνδυασμός θα σας δώσει 2
2 συνδυασμοί θα σας δώσουν 3 & 11
3 συνδυασμοί θα σας δώσουν 4 & 10
4 συνδυασμοί θα σας δώσουν 5 & 9
5 συνδυασμοί θα σας δώσουν 6 & 8
6 συνδυασμοί θα σας δώσουν 7

ΟΡΟΛΟΓΙΑ & ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Από την στιγμή που θα κατανοήσετε τις πιθανότητες που έχει κάθε ζαριά, θα μπορέσετε να εξειδικευθείτε σε αυτό το παιχνίδι.

Το Craps αποτελείται από μια τεράστια επιλογή στοιχημάτων. Ο ακόλουθος πίνακας σας δείχνει τις πληρωμές που αποδίδουν μερικά από τα συνηθέστερα στοιχήματα.

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ
Come Bets Πληρώνει εάν η επόμενη ζαριά είναι 7 ή 11. Χάνετε εάν η επόμενη ζαριά είναι craps (2, 3, ή 12). Εάν ο παίκτης ρίξει 4, 5, 6, 8, 9, ή 10, αυτός αριθμός γίνεται ο πόντος come. Εάν ο πόντος come βγει πάλι προτού βγει 7, κερδίζετε. Εάν το 7 βγει πρώτα, χάνετε. Πληρώνει ισόποσα (1:1).
Come and Don’t Come Odds Bets Βρίσκονται μεταξύ των στοιχημάτων come και don’t come μετά τη μετακίνηση στο κουτί πόντου. Το στοίχημα come odds πληρώνει: 2:1 σε ζαριά ενός 4 ή 10, 3:2 σε ζαριά ενός 5 ή 9, και 6:5 σε ζαριά ενός 6 ή 8. Το στοίχημα don’t come odds πληρώνει: 1:2 σε ζαριά ενός 4 ή 10, 2:3 σε ζαριά ενός 5 ή 9, και 5:6 σε ζαριά ενός 6 ή 8.
Don’t Come Bets Το αντίθετο του στοιχήματος come. Εάν ο παίκτης ρίξει ένα 3 ή 2, το στοίχημα don’t come κερδίζει, με 7 ή 11 χάνει και με 12 το στοίχημα επιστρέφεται στον παίκτη με σπρωξιά. Πληρώνει ισόποσα (1 προς 1) εάν βγει 7.
Don’t Pass Line Bets Το αντίθετο του στοιχήματος pass line Πληρώνει ισόποσα (1:1).
Don’t Pass Line Odds Bets Το αντίθετο του στοιχήματος pass line odd Πληρώνει σωστές πιθανότητες: 1:2 σε ζαριά ενός 4 ή 10, 2:3 σε ζαριά ενός 5 ή 9, και 5:6 σε ζαριά ενός 6 ή 8.
Odds Bets Ένα εφεδρικό στοίχημα σε στοίχημα pass, don’t pass, come, και don’t come. Το στοίχημα Pass odds και το στοίχημα come odds πληρώνουν 2:1 σε ζαριά ενός 4 ή 10, 3:2 σε ζαριά ενός 5 ή 9, και 6:5 σε ζαριά ενός 6 ή 8. Το στοίχημα Don’t pass odds πληρώνει 1:2 σε ζαριά ενός 4 ή 10, 2:3 σε ζαριά ενός 5 ή 9, και 5:6 σε ζαριά ενός 6 ή 8.
Pass Line Bets Το στοίχημα πρέπει να τοποθετηθεί στην μπάρα pass line πριν από την ζαριά come out. Εάν βγει ένα 7 ή 11, κερδίζετε και τελειώνει ο γύρος. Πληρώνει ισόποσα (1:1).
Pass Line Odds Bets Κάντε κλικ στο τραπέζι craps έξω από την μπάρα “PASS LINE”, κάτω από το αρχικό σας στοίχημα pass line. Πληρώνει σωστές πιθανότητες: 2:1 σε ζαριά ενός 4 ή 10, 3:2 σε ζαριά ενός 5 ή 9, και 6:5 σε ζαριά ενός 6 ή 8.